Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking is niet alleen gekoppeld aan een product of proces. HNF voelt zich eveneens verantwoordelijk voor mens en milieu. Hiervoor heeft HNF een BedrijfsMilieuPlan dat periodiek ge-update en jaarlijks door de overheid beoordeeld wordt. Door het toepassen van permanente gietvormen produceert men bij dit proces geen afvalstoffen. Ook is het gebruikte aluminium uitstekend te recyclen.

Aan de kwaliteit van de geleverde producten worden steeds hogere eisen gesteld. Het is aan HNF om aan deze eisen te voldoen en te blijven voldoen. HNF legt daarom zeer grote nadruk op de controle en bewaking van zowel de proces- als de productkwaliteit. In samenspraak met de klant wordt een eisenpakket samengesteld en vastgelegd in instructies en keuringsplannen.

Voor de uitvoering van de kwaliteitscontroles wordt bij HNF gebruik gemaakt van moderne controlemiddelen zoals thermo analyse voor de kwaliteit van het gesmolten aluminium, spectraal analyse voor de samenstelling van de diverse legeringen, trekproeven voor de beproeving van de mechanische eigenschappen, röntgenapparatuur voor de controle van de homogeniteit van het gegoten product en de nodige meetapparatuur voor de diverse maatcontroles.

ISO 9001 certificering

Al ruim 15 jaar is HNF ISO 9001 gecertificeerd. ISO 9001 is een beschreven kwaliteitsmanagementsysteem dat jaarlijks beoordeeld wordt door de certificerende instantie.

Vanaf de aanvraag tot en met de levering vinden alle benodigde handelingen onder beheerste omstandigheden plaats. Alle processtappen zijn beschreven en daar waar nodig vinden keuringen plaats en worden de resultaten daarvan geregistreerd. De belangrijkste procesparameters, kwaliteitseisen en keuringsvoorschriften worden vastgelegd in instructies zodat bij een herhaalde opdracht het wiel niet meer opnieuw uitgevonden hoeft te worden.

> Download ISO Certificaat Quality-Assurance (Engels)
> Download ISO Certificaat AD 2000-Merkblatt W0 (Engels)